Odstąpienie od zakupu

Hej,

Jeżeli znalazłeś się w tej zakładce to możliwe, że kupiony towar nie spełnia Twoich oczekiwań lub po prostu go nie chcesz. Poniżej udostępniamy informacje oraz formularz, który ułatwi Tobie cały proces. Załatwimy to szybko i sprawnie. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W naszym sklepie masz na to 100 dni. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 100 dni od dnia w którym Wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie wesz ka w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Musisz poinformować nas (besport.pl ul. Okszowska 41/15 22-100 Chełm info@besport.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zgodziłeś się na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie Poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar będzie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz 14 dni na wysłanie produktów, od zakupu których odstąpiłeś.

Możesz również skorzystać z możliwości wykonania zwrotu poprzez usługę Inpost Szybkie Zwroty. W tym celu otwórz następujący link i postępuj zgodnie z etapami zwrotu https://szybkiezwroty.pl/ . 

Jeżeli nie skorzystać z powyższego rozwiązania będziesz zobowiązany ponieść bezpośredni koszt zwrotu. 

besport.pl
ul. Okszowska 41/15
22-100 Chełm